Chroom-6 sanering

Het belang dat chroom-6 wordt verwijderd, wordt steeds groter. Gelijk aan asbest is van chroom-6 bekend dat het bij blootstelling schadelijk is voor de gezondheid. In 2017 is het gebruik van verf met chroom 6-verbindingen in de EU verboden.

Chroom-6 is een kankerverwekkend stof die in de luchtwegen terecht kan komen. Chroom-6 is een vorm van Chroom, in de scheikunde aangeduid als Cr. Het genetisch materiaal wordt door Chroom-6 aangetast, waardoor tumoren kunnen ontstaan.

Waar kun je chroom-6 verwachten
Chroom-6 is op grote schaal toegepast in de verf- en metaalindustrie. Te denken aan schepen, defensiematerieel, alle metalen infrastructurele objecten, zoals bruggen, viaducten, treinen, vliegtuigen, bussen en trafo-huisjes. Maar ook op industriële objecten met een metalen ondergrond zoals fabrieken, opslagtanks en zelfs auto’s.

Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies levensbedreigend. De gevaren met chroom-6 ontstaan wanneer men het object waarop de primer is aangebracht gaat bewerken of als men de verf en de onderliggende primer gaat verwijderen. Net als asbest is Chroom-6 niet gevaarlijk zolang het opgesloten zit in de verf.

Hoe helpt Lagemaat u bij een (volledig) chroom- 6 sanering
Lagemaat is gespecialiseerd in het verwijderen van chroom-6 verbindingen. Het stappenplan wat voorafgaand aan de sanering wordt doorlopen is erg precies.
Het chroom-6 saneringstraject verloopt (merendeels) als volgt:

1 Uitvoeren van inventarisatie
Voorafgaand aan de uitvoering wordt standaard gestart met een inventarisatie ter plaatste, waarbij een onafhankelijk laboratorium betrokken is. Het laboratorium bepaald aan de hand van monsters exact de hoeveelheid chroom 6 in een ruimte / object. Onze specialisten geven op basis van deze analyses, afkomstig van het geaccrediteerde laboratorium, concreet advies.

2 Opstellen van het saneringsplan
Op basis van de meetresultaten en de situatie ter plaatse wordt door Lagemaat een saneringsplan opgesteld. In het saneringsplan wordt gespecificeerd hoe chroom-6 verwijderd gaat worden en hoe het eindresultaat opgeleverd gaat worden, dit alles volgens de BRL SVMS-007.

3 Uitvoeren van de chroom-6 sanering
Wij, Lagemaat, werken volgens strikte protocollen. Onze gediplomeerde medewerkers zijn gespecialiseerd in het verwijderen van chroom-6.
De ruimte / het object wordt volledig afgeschermd (inclusief fijnstofafzuiging) van overige ruimtes. Tijdens de sanering zijn onze medewerkers beschermd tegen deze schadelijke stof door het dragen van beschermende kleding (water- en stofdicht) en speciale koolstoffilters aan het volgelaatmasker.

4 Vrijgave door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt door een gecertificeerd laboratorium een onafhankelijke eindcontrole uitgevoerd. Mocht er op de locatie geen chroom-6 houdend materiaal zijn achtergebleven wordt de locatie vrijgegeven.

5 Oplevering van het project
Na afronding van de werkzaamheden en de eindcontrole leveren wij de gesaneerde locatie schoon bij u op.

Kortom, het is van belang dat chroom-6 zorgvuldig en deskundig wordt verwijderd. Lagemaat begeleidt u graag in dit proces. Onze deskundige medewerkers hebben de juiste kennis en ervaring om chroom-6 zorgvuldig te verwijderen. Neem voor een professionele chroom-6 sanering contact met ons op.

24 uur bereikbaar!

(0578) 692 064

Mail ons

Contact

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag:
07.30 t/m 12.30 en 13.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag:
8.00 - 12.00 uur

Copyright © 2018 Lagemaat Sloopwerken B.V. Alle rechten voorbehouden

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Created by: Bredewold.nl