Uitreiking Verklaring Circulair Sloopproject

Afgelopen maand reikte Arjen Werkmeester van Normec de Verklaring Circulair Sloopproject uit aan Arend van de Beek en Maik Knuiman.

De Verificatieregeling Circulair Sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen. De certificatie-instelling voert een onafhankelijke projectverificatie uit. Als wordt voldaan aan de eisen, verstrekt de certificatie-instelling een Verificatieverklaring Circulair Sloopproject.

Dit is wederom een erkenning van onze voorlopers rol op het gebied van circulair slopen. Wij zijn dan ook erg trots op deze verklaring. De verklaring hebben wij ontvangen voor het project Prinsenhof te Arnhem in opdracht van de Provincie Gelderland. Er is vastgesteld dat tijdens dit project wij hebben voldaan aan de eisen van de regeling Verificatie Circulair sloopproject.

Over het Project:
In 2022 is het oude kantoor zorgvuldig gedemonteerd voor zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Vrijwel alle vrijkomende materialen zijn bestemd en krijgen een nieuw leven in nieuwbouw. Gebruik van nieuwe grondstoffen wordt aanzienlijk verminderd, wat CO2 bespaart en afval vermindert.

1 op 1 betonhergebruik is in dit project de grote uitblinker. Alle betonelementen – kanaalplaten, gevelelementen en kernwanden – komen in dezelfde functie terug in een sporthal, fietsenstalling en circulair centrum, terwijl de betonnen kolos daar in 1984 nooit voor is ontworpen. De hele keten werkt horizontaal samen en regelt het hele proces, inclusief verzekerde nieuwe gebouwen met bouwvergunning en gegarandeerd hergebruik. Hierdoor ontstaat een efficiënt en financieel rendabel proces.

Met circulair delven Prinsenhof is volop ingezet op de transitie naar de circulaire economie. Transitie denken, gelijkwaardige samenwerking en samen pionieren zijn de rode draad. Kennisontwikkeling, kennisdeling en innovaties krijgen volop ruimte. Vanwege de schaalgrootte van betonhergebruik is het een belangrijk voorbeeldproject voor de circulaire bouweconomie op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Er lopen initiatieven voor opschaling.
Wij hopen met de verificatieverklaring bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van het circulair bouwen in Nederland!

 

24 uur bereikbaar!

(0578) 692 064

Mail ons

Contact

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag:
07.30 t/m 12.30 & 13.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag:
8.00 - 12.00 uur

Copyright © 2018 Lagemaat Sloopwerken B.V. Alle rechten voorbehouden

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Created by: Bredewold.nl