Certificering

Bij Lagemaat staat kwaliteitszorg, arbeidsomstandighedenzorg en milieuzorg hoog in het vaandel en liggen ten grondslag aan alle uit te voeren werkzaamheden binnen onze organisatie. Ons kwaliteitsbeleid is dan ook gericht op het waarborgen van de continuïteit hiervan. Momenteel hebben wij (als één van de weinige in onze branche) een achttal certificaten in ons bezit, te weten:

SVMS-007
Een richtlijn voor veilig en milieukundig slopen, de richtlijn heeft betrekking op de uitvoering, voorbereiding en het natraject van het sloopproces. Tevens is de afzet van vrijkomende materialen hierin vastgelegd en de veiligheid op de werklocatie.

Procescertificaat Asbestsanering
Procescertificaat voor het saneren van asbesthoudende toepassingen.

SIKB 7000
Een certificaat omtrent het begeleiden en uitvoeren van bodemsaneringen en de algehele werkvoorbereiding.

BRL 2506
Productcertificaat voor recyclen granulaat voor ongebonden en (hydraulisch) gebonden materialen.

BRL2506-1
Productcertificaat voor recyclen beton voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

ISO 9001:2015
Algemeen certificaat gericht op continue verbetering van de diverse processen en het beheren van risico’s en kansen.

VCA**
Certificaat omtrent de veiligheid op de werkvloer.

BRL9335
Certificaat voor het samenvoegen en uitgeven van partijen grond.

CO2-prestatieladder
Certificaat voor bewustzijn van CO2 footprint en reductieplannen rondom broeikasgassen.

Prestatieverklaringen NEN-EN 13242
Deze prestatieverklaringen zijn opgesteld n.a.v. productie diverse (toeslag)materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor de civieltechnische bouw, wegenbouw en toeslagmaterialen voor beton.

 

24 uur bereikbaar!

(0578) 692 064

Mail ons

Locatie

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag:
07.30 t/m 12.30 en 13.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag:
8.00 - 12.00 uur

Copyright © 2018 Lagemaat Sloopwerken B.V. Alle rechten voorbehouden

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Created by: Bredewold.nl